FESKO, s.r.o.

Adresa: Juraja Fándlyho 2138/16,
01001 Žilina
  Zobraziť na mape

Založenie:

FESKO, s.r.o funguje od roku 2010 ako neštátne zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa realizujú hlavne psychologické vyšetrenia a psychoterapia.

Služby, produkty, špecializácia:

FESKO, s.r.o je organizácia zameraná na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v oblastiach klinickej psychológie, poradenskej psychológie, pracovnej a organizačnej psychológie, dopravnej psychológie, psychoterapie a biofeedbacku.

Odborným garantom organizácie je PhDr. František Skokan, PhD. (nar. 1956).

V roku 1986 úspešne ukončil štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Popri štúdiu pracoval ako sociálny kurátor v Žiline a po jeho ukončení pracoval v manželskej a predmanželskej poradni.
V rokoch 1990-2003 pôsobil v Ústave na výkon väzby v Žiline, ako vedúci psychodiagnostického a konzultačného strediska, kde sa venoval posudzovaniu psychickej spôsobilosti na výkon povolania, klinicko - psychologickým vyšetreniam odsúdených a obvinených, psychoterapii, poradenstvu a krízovým intervenciám.

V roku 2004 začal vykonávať súkromnú psychologickú prax vo vlastnom mene a od roku 2010 sa pretransformoval na FESKO,s.r.o.

Získané špecializácie:
- klinická psychológia
- poradenská psychológia
- pracovná a organizačná psychológia

Získané certifikačné činnosti
- dopravná psychológia
- psychoterapia

Zaujímavosti:

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Vykonanie zdravotníckych výkonov a ich preplatenie zdravotnou poisťovňou je však limitované výškou dohodnutého finančného objemu, preto nie všetky vaše požiadavky je možné vykonať na základe úhrad zo zdravotných poisťovní.

Vykonávame psychologické vyšetrenia pre posúdenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS a tiež psychologické vyšetrenie pre možnosť držania a nosenia zbrane a streliva, ktoré je upravené vo vyhláške 229/2011. Tieto vyšetrenia sú plne hradené žiadateľmi.

Napíšte nám!