Očné centrum VIKOM

Adresa: Vysokoškolákov 31, Poliklinika ŽILPO Vlčince,
01008 Žilina
  Zobraziť na mape

Fotogaléria

Očné centrum VIKOM, 1Očné centrum VIKOM, 1Očné centrum VIKOM, 1Očné centrum VIKOM, 1

Založenie:

1. žilinské očné centrum VIKOM, s.r.o. začalo svoju činnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti už v septembri 2003, a to ako excimerové centrum.
Od roku 2005 spoločnosť VIKOM, s. r. o. rozšírila svoju činnosť o poskytovanie výkonov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti a začínajú sa vykonávať operácie sivého zákalu.
V roku 2009 sme začali ako prvé pracovisko na severnom Slovensku liečbu zeleného zákalu laserovou metódou (SLT – selektívna laserovátrabekuloplastika), ktorú realizuje MUDr. Martina Molitorová, PhD., špecialistka na diagnostiku a liečbu zeleného zákalu.
Touto laserovou metódou bolo na našom pracovisku odliečených už viac ako 2000 pacientov.

Služby, produkty, špecializácia:

Očné Centrum VIKOM v súčasnosti poskytuje v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti celú škálu diagnostických a operačných výkonov – diagnostika, konzervatívna laserová a chirurgická liečba ochorení predného i zadného segmentu.

Pracovisko disponuje najmodernejšou diagnostickou technikou pre poruchy predného i zadného segmentu oka.
Pri diagnostike ochorení predného segmentu oka sa v rutinnej praxi využíva rohovkový topograf Pentacam, počítačová perimetria, pachymetria, spekulárne vyšetrenie endotelu rohovky, dispopnujeme aj s prednoseegmentovým OCT (optická koherentná tomgrafia rohovky, prednej komory, dúhovky) a v rámci ultrasonografie okrem vyšetrenia A a B skenom vyšetrujeme aj ako jedni z mála na Slovensku UBM sonografiu.

Ocenenia:

Primárkou očného centra je MUDr. Mária Molnárová, PhD., nositeľka Striebornej medaily SLS za zásluhy o Slovenskú lekárku spoločnosť a prínos v oftalmológii. Je skúseným chirurgom sivého zákalu, refrakčným chirurgom a blízke srdcu sú jej aj ochorenia sietnice.
Primárka MUDr. Mária Molnárová, PhD. je aj vysokoškolským pedagógom na Lekárskej fakulte JLF v Martine. Pod jej vedením si pracovisko VIKOM vychováva 3 lekárov oftalmológov – MUDr. Lenka Rybárska, MUDr. Rebeka Šimulčíková a MUDr. Natália Kuková..

Video prezentácia

Otváracie hodiny

Pondelok: 07:30 15:30
Utorok: 07:30 15:30
Streda: 07:30 15:30
Štvrtok: 07:30 15:30
Piatok: 07:30 15:30
Sobota: Zatvorené  
Nedeľa: Zatvorené  

Napíšte nám!